Δημήτηρ


Δημήτηρ
Деметра (богиня)

Ancient Greek-Russian simple. 2014.